Jan van Rooyen presenteert Lisse in beeld

LISSE IN BEELD

De gemeente Lisse heeft de grond van de voormalige Don Bosco school overgedragen aan projectontwikkelaar Adriaan van Erk. Hiermee kan de realisatie van het plan starten. Binnenkort wordt begonnen met het bouwrijp maken. Op dit terrein zijn tien tot twaalf bouwkavels beschikbaar. Prijs van de kavels van € 400.000,00 tot € 700.000,00.