Home / Nieuwbouwplan Timpaan Vuursteeglaan 1

Projectontwikkelaar Timpaan heeft het voornemen aan de zuidzijde van de Vuursteeglaan een nieuwbouwproject van 82 woningen te realiseren. Daarin 25% sociale huurappartementen en 35% beneden- en bovenwoningen bestemd voor het middensegment waaronder levensloopbestendige benedenwoningen,